درباره ما
 
شرکت کلید تجارت جهانی فعالیت خود را در حوزه صادرات و بازرگانی بین المللی به صورت تخصصی آغازنموده و با بهره گیری از توانمندی و ظرفیتهای داخلی و خارجی خود و همچنین با برخورداری از گروه ها و کارشناسان متخصص و توانا، در جهت یاری و کمک به شرکتهای صنعتی و تجاری داخلی و ارتقاء فعالیتهای بازرگانی برای ورود به بازارهای جهانی و توسعه بازارهای صادراتی، خدمات تخصصی خود درا در سه بخش مشاوره و آموزش، تحقیقات بازار و بازاریابی بین المللی و تجارت جهانی به صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی ارایه می نماید. این شرکت با تکیه بر تجربه و تخصص مدیران و گروههای همکار، فعالیت تجاری خود را در سه شاخه مواد غذایی، دارویی و صنایع شیمیایی و پتروشیمی در دپارتمانهای جداگانه، انجام می دهد.

 

خدمات


 
مشاوره و آموزش
شرکت با بهره گیری از اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره و متخصص و با تجربه و همکاری نیروهای مجرب و آموزش دیده در راستای اهداف سازمانی خود و به منظور پشتوانه سازی و تقویت ساختار تولید صادرات محور و بازرگانی خارجی و همیاری مشتریان خدمات مشاوره تخصصی و آموزش محور خود را در زمینه های گوناگون ارایه می نماید

 
بازرگانی
این شرکت به عنوان یک شرکت توانمند در عرصه داخلی و بین المللی، با ایجاد بخش مستقل در سازمان، به مانند یک شرکت مدیریت صادرات علاوه بر انجام عملیات تجاری و بازرگانی خارجی، نسبت به ارایه خدمات مرتبط با این حوزه به بنگاههای تولیدی و اقتصادی اقدام می نماید
 

 
تحقیقات بازار و بازاریابی بین المللی
شرکت با تشکیل یک بخش مستقل، تحت عنوان تحقیقات بازارو بازاریابی بین الملل در راستای اهداف سازمانی خود و توسعه بازار و ارتقاء صادرات بنگاههای تولیدی و تجاری خدمات متنوعی را به شرکتهای داخلی و شرکتهای خارجی ارایه نماید. این خدمات شامل تمام موارد مربوط به بازاریابی و فروش بین المللی می باشد

ارسال پیام